Žena z kmeňa Cree, kresba a maľba na hodvábe, 2012.

Yaa, kresba a maľba na hodvábe, 2012.

Stanový tábor, kresba a maľba na hodvábe, 2012.

Rybárka Klamath, kresba a maľba na hodvábe, 2012.

Karavána, kresba a maľba na hodvábe, 2012.

Džungľa, maľba na hodvábe..

Krajina, maľba na hodvábe.

Silný fajčiar, maľba na hodvábe, 2009.

Nemo, maľba na hodvábe.

Zelená krajina, batika, hodváb.